حملات DOS و DDOS در سرور مجازی ویندوز

حملات DOS و DDOS در سرور مجازی ویندوز

حملات DOS و DDOS در سرور مجازی ویندوز :

حملات DOS به معتی denial-of-service و DDOS یا distributed denial-of-service میباشد که تلاش میکند سرور مجازی شما را از 

سرویس دهی خارج کند به عنوان مثال ترافیک بسیار ایجاد کند.

در اینصورت شما میتوانید از فرمان netstart از تعداد و حالات کانکشن های سرور مجازی خود با خبر شوید و

برای اینکار دستور زیر را در CMD X وارد کنید :

[su_code]

netstat -aon

[/su_code]

این دستور برای جمع آوری اطلاعات و آمار اتصالات شبکه های TCP/IP استفاده میشود.

حرف a در دستور بالا باعث نمایش کلیه اتصالات فعال TCP میباشد و همچنین همه پورت هایی که در حال Linstening به شکل TCP و UDP

میباشند تمایش داده میشود.

حرف n برای اتصالات فعال به شکل IP و Port میباشد.

حرف o و شماره PID هر کدام از اتصالات را نشان میدهد و برای پیدا کردن برنامه یا سایتی که این ارتباط را فراهم کرده استفاده میشود.

برای اینکه به آسانی بتوانید از این دستور استفاده کنید از دستور Find استفاده کنید کد زیر را وارد کنید  :

[su_code]

netstat -aon|find /c “80”

[/su_code]