جلوگیری از استفاده پهنای باند با Hotlink

جلوگیری از استفاده پهنای باند با Hotlink

جلوگیری از استفاده پهنای باند با Hotlink

تصور کنید که من یک عکس از سایت شما را توسط URL در سایت خود قرار بدهم.

در این صورت هربار که کسی این عکس را باز و یا دانلود کند از پهنای باند شما استفاده میکند !

این کمی به معنای دزدی از پهنای باند دیگران است !

شما میتوانید از پهنای باند خود محافظت کنید در صورتی که محافظ لینک ها را فعال کنی.

با این کار شما اجازه نمیدهید تا کسی از از سایت های دیگر به فایل و یا عکس شما لینک کند!

دیگر سایت ها فقط میتوانند به فایل هایی که نوع آن ها را مشخص نکرده اید لینک کنند.

میتوانید برای فعال و یا غیر فعال کردن آن از مسیر زیر استفاده کنید :

از Cpanel وارد Hotlink Protection کلیک کنید سپس مطمئن شوی که اسم دامین شما در قسمت Urls Allo Access وارد شده

حالا در قسمت Block direct access for these extensions نوع فایل هایی که میخواهید بلاک شوند را وارد کنید.

قسمت Allow Direct Request را پر کنید سپس روی Submit کلیک کنید.

برای بلاک کردن نوع فایل هایی که میخواهید دستور زیر را در فایل htaccess وارد کنید :

[su_code]

RewriteEngine on

RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$

RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://(www\.)?yourdomain.com/.*$ [NC]

RewriteRule \.(gif|jpg|css)$ – [F]

[/su_code]

قبل از اینکه تغییرات را ذخیره کنید مطمئن شوید که نام دامنه را درست وارد کرده اید.

میتوانید یک عکس جایگزین را با دستور زیر به جای عکس های داخل سایت قرار دهید و اگر کسی لینک شما را کپی کرد عکس جایگزین شده

نمایش داده شود :

[su_code]

RewriteEngine on

RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$

RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://(www\.)?yourdomain.com/.*$ [NC]

RewriteRule \.(gif|jpg)$ http://www.yourdomain.com/hotlink.jpg [R,L]

[/su_code]

hot link توانایی مفیدی است که بسیاری از سیستم های مدیریت هاست از آن استفاده میکنند.

توجه داشته باشید که برای مراحل شما احتیاج به  mod_rewrite دارید که روی سرور مجازی شما فعال باشد.