ثبت نام EURid برای WHMCS

ثبت نام EURid

ثبت نام EURid برای WHMCS :
یک ماژول ثبت دامنه که به شما اجازه آماده سازی و مدیریت از TLD  . eu به به WHMCS را میدهد.

همراه با تحویل اتوماسیون دامنه کامل، ماژول اجازه می دهد مشتریان مدیریت دامنه خود را بدون نیاز به ترک وب سایت شما انجام دهند.

محصول ما مجهز به یک یک راه حل کامل است که به جعبه ایمنی اجازه اتصال میدهد.

مطمئن باشید که همه چیز کار می کند و در حالت تست در نظر گرفته شده است.

، ماژول به طور خودکار وضعیت هر یک از انقضای دامنه و انتقال را به طور همزمان ارائه میدهد.

ویژگی های ماژول :

1- همگام سازی دامنه تاریخ انقضا و وضعیت

2- همگام سازی دامنه انتقال وضعیت

3- ارتباط با گودال ماسهبازی در حالت تست

ویژگی های بخش مدیریت :

1- ثبت نام / انتقال / تجدید دامنه

2- تغییر اطلاعات تماس

3- دریافت کد EPP

4- به روز رسانی نام سرور

5- تغییر وضعیت دامنه تمدید خودکار

ویژگی های ناحیه کاربری :

1- فعال / غیر فعال دامنه تمدید خودکار

2- مدیریت سرور

3- به روز رسانی اطلاعات تماس

4- دریافت کد EPP