روش ثبت سایت در گوگل

در ابتدا به آدرس http://www.google.com/webmasters/ می روید و بر روی Sign in to Webmaster Tools کلیک می کنید.

در صفحه  باز شده اطلاعات ورود به حساب گوگل خود را وارد نمایید.

و بعد روی دکمه ی Add site کلیک می کنید.

و در این قسمت پس از وارد کردن آدرس سایت(برای مثال : Polserver.ir) خود در کادر بر روی دکمه ی Continue کلیک می کنید.

با کلیک بر روی this HTML verification file  فایل شناسایی گوگل را دانلود کنید و سپس در شاخه اصلی سایت خود آپلود نمایید.

1. Downloud : this HTML verification file

2. /Uploud : The file to http://webpouyan.com

3. Confirm : Successful uploud by viziting  http://webpouyan.com

سپس بر روی دکمه verify کلیک نمایید.

سایت شما به خوبی در گوگل ثبت شد میتوانید از امکانات متفاوب webmaster tools  استفاده نمایید.

با تشکر : Polserver.ir