تنظیم name server در websitepanel

تنظیم Name Server

تنظیم name server در websitepanel :

در  سرور ، سرویس های مورد نظر را تعریف کنید.

این سرویس ها سرویس DNS می باشد که حتما مورد نیاز است.

با فعال کردن این سرویس، به تنظیم کردن  آن می پردازیم یعنی وارد بخشی که مربوط به دامنه است میشود و  دامنه ی خود را انتخاب کنید،

سپس وارد بخش  Edit DNS  شوید.

باید 2 NS رکورد و 2 A رکورد ایجاد کنید تا دامنه به هاست متصل شود.

بعد از ساخت دامنه در وب سایت پنل، DNS  را بررسی کنید تا به Name Server های صحیح و IP درست راهنمایی شود.

برای A رکورد باید 2 A رکورد ایجاد کنید که یکی برای دامنه ی سایت شما بدون www و دیگری برای دامنه به همراه www و در جلوی آن Name Server های  را وارد کنید.

برای ساختن 2 NS باید IP سرور را وارد کنید.

پارامتر هایی که در قسمت name وارد می کنید باید (.) هم قرار دهید تا سیستم متوجه انتهای عبارت شود.

بعد از اینکه name server ها و رکورد ها را چک کردید، می توانید با استفاده از آنالیزور آنلاین  بررسی کنید که Name Server های جدید تغییر پیدا کردند.

اگر  دامنه بین المللی باشد تغییرات به سرعت اتفاق خواهد افتاد ولی اگر دامنه ی ملی باشد باید به مدت 4 ساعت صبر کنید تا تغییرات اعمال شود.