تنظیمات فایروال در Centos

تنظیمات فایروال در Centos

تنظیمات فایروال در Centos : 

centos از سیستم عامل های لینوکس میباشد که برای Config و بررسی وضعیت Firewall استفاده میشوند.

برای config و بررسی Firewall باید از یک سری کد استفاده کنید که در این مقاله برای شما کد ها و وظیفه آن ها را شرح کرده ایم.

1- اولین کد برای نمایش وضعیت Firewall استفاده میشود :

درواقع از این کد برای معلوم شدن Rule هایی که در IPtables هستند به کار برده میشود.

iptables -L -n -v

در این  دستور   L- به معنای لیست Rule ها

v- به معنای نمایش جزئیات

و n- به معنای  نمایش IP و پورت بصورت عددی

2- دومین کد برای تغییر وضعیت Firewall میباشد که از آن برای روشن ، خاموش و Reset فایروال استفاده میکنند.

service iptables stop

service iptables start

service iptables restart

همینطور دستوری وجود دارد که بعد از خاموش و پس از Restart سرور مجازی، وضعیت فایروال به همان شکل باقی بماند.

service iptables stop

chkconfig iptables off

3-  سومی برای حذف قوانین و Rule های Firewall میباشد:

iptables -L INPUT -n –line-numbers

iptables -L OUTPUT -n –line-numbers

iptables -L OUTPUT -n –line-numbers | less

iptables -L OUTPUT -n –line-numbers | grep 202.54.1.1

برای حذف Rule ایجاد شده در خط چهارم میتوانید از کد زیر استفاده کنید :

iptables -D INPUT 4

همینطور برای حذف قوانین مرتبط به IP دستور زیر را وارد کنید :

iptables -D INPUT -s 202.54.1.1 -j DROP

اما اگر میخواهید تمام Rule ها از Firewall حذف شوند دستور زیر را وارد کنید :

iptables -F

4- چهارمی برای بلاک کردن ترافیک های ورودی و خروجی یا Forward در Firewall میباشد :

iptables -P INPUT DROP

iptables -P OUTPUT DROP

iptables -P FORWARD DROP

و در آخر برای اعمال تغییرات انجام شده دستور زیر را وارد کنید :

service iptables save

5- پنجمی برای بلاک کردن IP  در سرور میباشد :

iptables -A INPUT -s 1.2.3.4 -j DROP

iptables -A INPUT -s 192.168.0.0/24 -j DROP