تغییر Handler به Suphp در دایرکت ادمین

تغییر Handler به Suphp در دایرکت ادمین

تغییر Handler به Suphp در دایرکت ادمین :

در این مقاله نحوه تغییر Handler به Suphp در دایرکت ادمین را برای شما شرح میدهیم.

برای شروع کار وارد سرور مجازی دایرکت ادمین خود شوید.

سپس دستورات زیر را در SSH وارد کنید :

[su_code]

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set php5_cgi yes
./build set php5_cli no
./build all d
./build rewrite_confs

[/su_code]

بعد از وراد کردن دستورات بالا برای Build کردن Webmail ها از دستورات زیر استفاده کنید :

[su_code]

./build roundcube
./build squirrelmail
./build phpmyadmin

[/su_code]

هندلر یک پاسخ داخلی از وب سرور Apache نسبت به اتفاق افتادن یک نوع واکنش میباشد که روی فایل خوانده میشود .

 فایل ها، یک Handler دارند بر اساس نوع فایل.

در حالت معمولی کلیه فایل ها بوسیله سرور مجازی جواب داده میشود ولی از نظر نوع به صورت جداگانه Handler میشود.

handler ها شاید بر اساس پسوند فایل ها و یا محل قرار گیری آن پیکربندی شوند که از هر دو این روش میتوان استفاده کرد

Handler ها توانایی این را دارند تا در داخل سرور مجازی ایجاد شوند و با داخل یک ماژول  و با بوسیله دستور Action اضافه شوند.