بستن پینگ در سرور لینوکس

بستن پینگ در سرور لینوکس

بستن پینگ در سرور لینوکس :

مدیران سرور مجازی های لینوکس برای پیشگیری از حملات DDos باید Ping ببندند.

ما در این مقاله برای شما چگونگی بستن Ping را توضیح میدهیم.

در قدم اول دستور زیر را وارد کنید :

[su_code]

echo “1” > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all

[/su_code]

یا میتوانید فایل sysctl.conf را با یک ویرایشگر باز کنید :

[su_code]

nano /etc/sysctl.conf

[/su_code]

در آخر کد زیر را وارد کنید :

[su_code]

net.ipv4.icmp_echo_ignore_all = 1

[/su_code]

روش دومی هم برای اینکار وجود دارد.

میتوانید از IPtables پروتکل ICMP را بلاک کنید تا Ping غیر فعال شود.

برای این روش دستور را در SSH وارد کنید :

[su_code]

iptables -A INPUT -p icmp -j DROP

[/su_code]