بررسی آپتایم سرور با host-tracker

بررسی آپتایم سرور با host-tracker

بررسی آپتایم سرور با host-tracker :

Up Time به معنی مقدار زمانی میباشد که سرور مجازی سایت شما در دسترس بوده و Downtime به معنی مدت زمانی که

سایت شما از در دسترس نبوده.

شما میتوانید با بررسی کردن Up time سرور مجازی، مدت زمانی که سرور مجازی شما در دسترس بوده و

چه مدتی از دسترس خارج شده را مشاهده کنید .

همینطور با استفاده از گزینه Instant site availability در این سایت میتوانید زمانی که سایتتان باز نمیشود را مشاهده کنید.

این گزینه از چندین سرور مجازی، سایت شما را بررسی میکند و ممکن است به کلیه درخواست ها جواب OK داد و

همینطور ممکن است به شما پاسخ Failure را نشان داد.

این قابلیت هنگامی برای شما مورد استفاده واقع میشود که شما تصور میکنید سرور مجازی شما از دسترس خارج شده است.

شما میتوانید برای اضافه کردن سایت خود در این سایت ثبت نام کنید.

با استفاده از این سایت در صورت قطع شدن سایت، شما را با ارسال SMS آگاه میکنید.

چند SMS اول برای شما رایگان خواهد بود اما بعد از مدتی از شما برای ادامه دادن هزینه دریافت میکند.