فعال سازی query log دیتابیس در هاست دایرکت ادمین

نحوه فعال سازی query log دیتابیس در هاست دایرکت ادمین

شما میتوانید با استفاده از دستورات زیر و ویرایش کردن موارد ذکر شده، چگونگی فعال سازی query log دیتابیس در هاست دایرکت ادمین را فراگیرید. برای فعال کردن آن فایل my.cnf را به صورت زیر ویرایش کنید :

[su_code]

nano /etc/my.cnf

[/su_code]

سپس دستورات زیر را به آن اضافه کنید :

[su_code]

log=/tmp/mysql.log

[/su_code]

بعد از وارد دستورات بالا برای ویرایش کردن فایل my.cnf میبایست  slow-queri را نیز با استفاده از دستورات زیر فعال کنید :

[su_code]

slow_query_log=1 # (1 = on, 0 = off)
slow_query_log_file=mysql_slow_query.log # (optinal, file name, not full path)
long_query_time=5 # (in seconds)

[/su_code]

میتوانید برای نسخه های قدیمی تر برای MySQL از دستور زیر استفاده کنید :

[su_code]

log_slow_queries=slow_query.log

[/su_code]