تغییر مسیر پوشه private temp در سرور مجازی پلسک

نحوه تغییر مسیر پوشه private temp در سرور مجازی پلسک

برای تغییر مسیر پوشه private temp در سرور مجازی پلسک کافیست دستور زیر را وارد کنید :

[su_code]Open registry editor -> HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SWSOFT\PLESK\PS CONFIG\CONFIG [/su_code]