بررسی سرور مجازی لینوکس با Glances

نحوه بررسی سرور مجازی لینوکس با Glances

برای نصب سرویس Glances دستورات زیر را در SSH سرور مجازی وارد کنید تا قادر به بررسی سرور مجازی لینوکس با Glances باشید :

[su_code]

rpm -ivh http:// epel.mirror.net.in/epel/6/i386/epel-release- 6-8.noarch.rpm

[/su_code]

حالا میتوانید این سرویس را با استفاده از دستور yum نصب کنید :

[su_code]

yum  install glances

[/su_code]

سپس یا وارد کردن دستور زیر سرویس را اجرا کنید :

[su_code]

glances

[/su_code]

توجه داشته باشید که هر رنگی را که در مشاهده میکنید نشانگر وضعیت سرور مجازی میباشد :

سبز : خوب
آبی : مراقب باشید
صورتی : هشدار
قرمز : بحرانی