استفاده از vRack در دیتاسنتر OVH

نحوه استفاده از vRack در دیتاسنتر OVH

vRack که به آن مجازی ساز هم میگویند این امکان را دارد که چند سرور مجازی را بدون توجه داشتن به تعداد سرور مجازی ها و محل فیزیکی آن ها در دیتاسنتر OVH به شکل یک گروه درآورید. در حقیقت شما سرور مجازی های را به یک سوئیچ مجازی با یک شبکه خصوصی اتصال دهید. با انجام اینکار سرور مجازی های شما به طور محرمانه و به صورت ایمن با یک VLAN اختصاصی باهم ارتباط برقرار میکند به طور ساده سرور مجازی های شما در این دیتاسنتر روی یک بستر مجازی که data center تهیه کرده در ارتباط میباشند و همین موجب بیشتر شدن امنیت سرور مجازی ها میشود نحوه استفاده از vRack در دیتاسنتر OVH را ادامه مقاله دنبال کنید.

همینطور این مجازی ساز به شما این امکان را میدهد که سرور مجازی هایی که میخواهید را با یک vLan محرمانه ایزوله کنید. مشخصات شما به صورت امن میان سرور مجازی ها مبادله میشود و تنها به یک شبکه public و یا همان عمومی متصل نیستند. این مجازی ساز تنها مرتبط به یکی از دیتاسنترهای OVH نمیباشد بلکه سرور مجازی های اروپا و کانادا نیز قادر هستند در یک فضای محرمانه مرتبط عمل کنند. سرور مجازی های شما در vrack قادر به برقرار کردن ارتباط با هم با سرعت های ۱ گیگابیت، ۱۰ گیگابیت، ۴۰ گیگابیت که بسته به نوع پلن و مدلی که در دیتاسنتر گفته شده باشد. همچنین شما میتوانید در یک دیتاسنتر دارای 5 vrack باشید.