مشاوره رایگان :

۵ دستور مخرب در لینوکس

۵ دستور مخرب

۵ دستور مخرب

۵ دستور مخرب در لینوکس :

این دستورات واقعا مخرب هستند از آن ها برای امتحان کردن استفاده نکنید !

 

۱- دستور پاک کردن موارد قابل بازگشت :

rm -rf /

 این دستور باعث حذف اجباری(rm) تمام فایل ها و پوشه های قابل بازگشت (-rf) در دایرکتوری روت (/) سیستم لینوکس میشود.

هنگام حذف تمام فایل های موجود در دایرکتوری روت، نمی توانید سیستم لینوکس را بوت کنید.

۲- دستور Fork Bomb :

:(){ :|: & };:

تمام منابع سیستم را مثل CPU، حافظه و غیره را می رباید و ممکن است باعث از دست رفتن اطلاعات شود.

۳- فرمان خروجی به طور مستقیم به هارد :

any-command > /dev/sda

این دستور باعث تخریب کل فایل های سیستمی شما میشود.

وقتی این دستور را وارد میکنید، نمیتوانید سیستم خود را بوت کنید و اطلاعات خود را به طور غیر قابل بازگشت از دست میدهید.

۴- دستور انتقال به مکانی نامشخص :

mv ~ /dev/null

این دستور موجب انتقال محتویات پوشه home شما (~) به پوشه /dev/null  میشود.

۵- دستور فرمت هارد درایو ها :

mkfs.ext3 /dev/sda

این دستور باعث میشود تمام اطلاعات شما به طور غیر قابل بازگشت از بین می رود.