مشاوره رایگان :

گواهینامه Wildcard

گواهینامه Wildcard

معرفی گواهینامه Wildcard

این گواهینامه از لحاظ ضربی امنیتی و همینطور تایید وب سایت عملکردی شبیه به گواهینامه DV S در هاست دارد در حقیقت با دریافت کردن اطلاعات صاحب دامنه یک URL را به عنوان آدرس اصلی برای آن تایید میکند. ولی تفاوت هایی که با Domain Validated یه این صورت میباشد که در گواهینامه  Wildcard بعد از ثبت کردن دامنه ای به عنوان دامنه اصلی قادر هستید subdomain با زیر دامنه های همان دامنه اصلی را هم برای ثبت کردن و نصب کردن گواهینامه Wildcard استفاده کنید. در صورتی که این مورد موجب چند برابر شدن قیمت آن میشود. در آخر این گواهینامه برای سایت های بزرگ متاسب میباشد که از چند ساب دامنه برای صفحه های گوناگون استفاده میکند. ولی زمانه که گوهینامه را برای دامنه اصلی و یک یا دو زیر دامنه آن احتیاج دارید خرید دو یا سه گواهینامه DV برای شما مقروت به صرفه میشباشد .