مشاوره رایگان :

کار با کنترل پنل CPanel Host

CPanel Host

کار با Cpanel Host

کار با کنترل پنل CPanel Host

دسترسی به Webmail:

با webmail میتوانید به سه نرم افزار در Cpanel مربوط به ایمیل دسترسی پیدا کنید.

در این صورت میتوانید بدون تغییر دادن چیزی در کامپیوتری که روی آن کار میکنید، ایمیل های خود را بخوانید یا بفرستید.

اضافه کردن اکانتهای ایمیل Adding email accounts  &  Removing email accounts

با Cpanel شما میتوانید اکانت های متعددی را به اکانت های روی سایتتان اضافه کنید.

فقط امکان دارد تعداد این اکانت ها توسط میزبان وب محدود شده باشند.

این حساب ها به وسیله میزبان وب شمرده می شود و برای شما نمایش داده می شود.

تعویض ایمیل آدرس پیش فرض default email address 

ایمیل آدرس پیش فرض تمت ایمیل هایی که به آدرس ناصحیح روی سایت شما فرستاده میشود را در بر میگیرد

و از باز گشت آنها جلوگیری کرده و امکان دسترسی شما را به این ایمیل ها را میدهد.

به این معنی که اگر ایمیلی برای آدرسی فرستاده شود که آن آدرس روی سایت شما موجود نیست آن را در صندوق پستی قرار می دهد.

ایجاد جوابگوی اتوماتیک برای ایمیلها  Creating email autoresponses 

شما میتوانید با جوابگوی اتوماتیک هنگامی که که مشغول کاهای دیگر هستید به صورت اتوماتیک به ایمیل ها جواب دهید یا میتوانید از این سیستم برای جواب های اولیه استفاده کنید.

از مزایای این سیستم این است که فرستنده از رسیدن ایمیل خود به صندوق پستی شما مطمئن شود.

پالایش ایمیل ها  Filtering your mail

با این سرویس می توانید نامه های خود را به هر روشی که با آن راحت هستید آن ها را دسته بندی کنید یا نامه هایی را که پیگیری نشده اند را پاک  کنید و غیره… .

وقتی شما نامه هایتان را به روش مورد نظر خود دسته بندی می کنید در این حالت نامه به طور موضوعی و یا حالت های دیگر از هم دیگر جدا می شوند در این حالت ما دسترسی راحت تری به آنها خواهیم داشت .