مشاوره رایگان :

وظیفه رکورد PTR چیست

وظیفه رکورد PTR چیست

وظیفه رکورد PTR چیست

PTR  که به آن pointer record میگویند، وظیفه عملیات Reverse resolve را برعهده دارد، یعنی برعکس وظیفه اصلی DNS که تبدیل IP به نام در سرور مجازی میباشد. تا کنون اگر سوال وظیفه رکورد PTR چیست را داشتید، متوجه شده اید.

وظیفه این رکورد اشاره گر جمع کردن اطلاعات مورد نیاز Reverse DNS میباشد، و برای Logging و تطابق Verification اسم دامنه از آن استفاده میشود. این رکورد با اسم inverse DNS معرفی میشود و PTR یک گزینه دلخواه میباشد.

بودن این رکورد باعث میشود که QOS )Quality of service) و پیشگیری از اسپم ایمیل های فرستاده شده از IP مرتبط میباشد. برای پیدا کردن Reverse میتوانید از دستور زیر استفاده کنید :

$ host {IP-Address-Here}

$ host 75.126.153.206

Sample outputs:

206.153.126.75.in-addr.arpa domain name pointer www .cyberciti. biz.

 

 

 

همینطور به جای استفاده از دستور بالا میتوانید از دستور زیر استفاده کنید :

$ dig -x +short {IP-Address-here}

$ dig -x 75.126.153.206 +short

Sample outputs

www .cyberciti .biz.