مشاوره رایگان :

سوئیچ های مجازی در VMware vSphere

سوئیچ های مجازی در VMware vSphere

معرفی سوئیچ های مجازی در VMware vSphere

در هر ارتباط داخلی و خارجی به یک سرور مجازی از داخل یک سوئیچ مجازی گذر میکند. این سوئیچ نرم افزاری 2 لایه میباشد که با متصل شدن به هسته مجازی ساری قابلیت استفاده از کارت های شبکه فیزیکی میزبان را تهیه کرده و این اتصال را به کابل های اتصال یافته به سوئیچ های شبکه فیزیکی و بعد از آن شبکه های بزرگتر برقرار کرد. قابلیت متصل شدن به چند کارت شبکه فیزیکی به شبکه سوئیچ های مجازی در VMware vSphere برای استفاده کردن از توانایی تقسیم بار که همان load balancing میباشد وجود دارد.

همینطور قابلیت جایگزین کردن کارت شبکه جدید در هنگان قطع شدن شبکه نیز امکان پذیر میباشد. vSphere ESX/ESXi استاندارد 802.3ad را کاملا پشتیبانی می کند.

انواع سوئیچ های مجازی VMware vSphere

سوئیچ مجازی (vSwitch) :

این سوئیچ یک سوئیچ مجازی نرم افزاری میباشد که بوسیله میزبان  ESX و ESXi برای ارتباط برقرار کردن شبکه ماشین های مجازی استفاده میشود. این دستگاه های نرم افزاری با استفاده کردن از کارت های شبکه فیزیکی و یا uplink ها به سودیچ های فیزیکی اتصال میابند. برای مدیریت کردن این سوئیچها از دو روش میتوانید استفاده کنید :

روش اول استفاده کردن از نرم افزار vCenter Server

روش دوم برقرار کردن ارتباط میتقیم با نرم افزار vSphere Client

 

چگونگی عمکرد این سوئیچ مثل سوئیچ های مجازی میباشد ولی یک تفاوت دارد، که بیشتر پوشش این سوئیچ ها به بیشتر از یک میزبان ESX/ESXi میباشد. سویچ های ارائه شده توانایی های پیشرفته تری را فراهم میکنند و مدیریت آن ها فقط با استفاده کردن از vCenter Server امکان پذیر میباشد.

سوییچ های مجازی و انواع Port Group

انواع Port Group :

یک جز منطقی در سوئیچ مجازی وجود دارد که توانایی ارتباط شبکه و یا جدا کردن ترافیک از سوئیچ های مجازی را امکان پذیر میکند. 3 نوع پورت گروهی موجود میباشد : VMkernel، Service Console که فقط در سرور مجازی  ESX میباشد و Virtual Machine.

پورت (Service Console (ESX Only 

این پورت یک پورت مدیریتی میباشد که با تنظیم کردن یک آدرس IP قابلیت دسترسی به سرور مجازی ESX را به شما میدهد. کلمه vswif interface یک اصطلاح میباشد که برای رابط مدیریتی شبکه سرور مجازی ESX استفاده میشود. این رابط به طور معمول در هنگام نصب تنظیم میشود و نخستین رابط ایجاد شده vswif0 نام دارد. اگر که رابط های دیگر برای این کنسول خدمات ایجاد شود، این شما بیشتر میشود.