مشاوره رایگان :

فعال کردن atmail

فعال کردن atmail

آموزش نحوه فعال کردن atmail

برای فعال کردن atmail در سرور مجازی  لینوکس میبایست وارد مسیر زیر شوید :

/usr/local/directadmin/custombuild

بعد از وارد شدن به مسیر بالا با استفاده از دستور زیر فایل  options.conf را ویرایش کنید :

nano options.conf

همینطور عبارت زیر را بعد از دستور بالا :

atmail=no

را به صورت زیر تغییر دهید :

atmail=yes

و در آخر دستورات زیر را وارد کنید :

./build update

./build atmail