مشاوره رایگان :

امکان userdir مشاهده سایت با استفاده از IP و username

امکان userdir مشاهده سایت با استفاده از IP و username

آموزش امکان userdir مشاهده سایت با استفاده از IP و username

به طور دیفالت شما نمیتوانید سایت را با استفاده از User مشاهده کنید به این معنی که Userdir غیرفعال میشود. بعضی اوقات قبل از تنظیم کردن DNS میبایست با استفاده کردن کردن از ~username سایت سایت خود را ببینید که با خطای ۵۰۰ رویرو میشوید. بسیار خوب برای امکان userdir مشاهده سایت با استفاده از IP و username در هاست دایرکت ادمین میبایست فایل زیر را تغییر دهید :

nano /etc/httpd/conf/extra/httpd-includes.conf

سپس دستور زیر را برای هر کدام از User اضافه کنید :

<Directory “/home/username“>
<IfModule mod_suphp.c>
suPHP_Engine On
suPHP_UserGroup username username
SetEnv PHP_INI_SCAN_DIR /usr/local/directadmin/data/users/username/php/
</IfModule>
</Directory>

توجه داشته باشید که به جای کلمه Username میبایست اسم کاربری اکانتی که میخواهید را وارد کنید. سپس با استفاده از دستور زیر سرویس را دوباره راه اندازی کنید :

service httpd restart