مشاوره رایگان :

چگونه در سرور مجازی لینوکس فضای هارد را افزایش دهیم – بخش دوم

چگونه در سرور مجازی لینوکس فضای هارد را افزایش دهیم

چگونه در سرور مجازی لینوکس فضای هارد را افزایش دهیم – بخش دوم
چگونه در سرور مجازی لینوکس فضای هارد را افزایش دهیم ، در این مقاله به ادامه مقاله چگونه در سرور مجازی لینوکس فضای هارد را افزایش دهیم – بخش اول می پردازیم و نحوه افزایش هارد در سرور مجازی لینوکس را توضیح می دهیم

 • بعد از ریبوت و بالا آمدن مجدد سرور مجازی می بایست وارد محیط لینوکسی شوید و دستور pvcreate /dev/sda3 را اجرا کنید

 

چگونه در سرور مجازی لینوکس فضای هارد را افزایش دهیم

   

 • در این قسمت یک پیغام برای ساخته شدن موفقیت آمیز Physical volum به شما نمایش داده می شود

 

چگونه در سرور مجازی لینوکس فضای هارد را افزایش دهیم

   

 • با اجرای دستور vgdisplay وارد مرحله بعد شوید

 

چگونه در سرور مجازی لینوکس فضای هارد را افزایش دهیم

   

 • با مشاهده هارد سرور مجازی می بینید که افزایش هارد هنوز انجام نشده است

 

چگونه در سرور مجازی لینوکس فضای هارد را افزایش دهیم

   

 •  در این مرحله با اجرا کردن دستور vgextend VolGroup /dev/sda3 هارد را به Volume group اضافه می شود .

 

چگونه در سرور مجازی لینوکس فضای هارد را افزایش دهیم

   

 •  در این مرحله یک پیغام مبنی بر موفقیت آمیز بودن دستور نمایش داده می شود

 

چگونه در سرور مجازی لینوکس فضای هارد را افزایش دهیم

   

 • برای اضافه کردن تمام ظرفیت دستور lvextend -l+100%FREE /dev/mapper/VolGroup-lv_root را اجرا نمایید

 

چگونه در سرور مجازی لینوکس فضای هارد را افزایش دهیم

   

 • با اجرای دستور فوق موفق بودن نتایج نشان داده می شود

 

چگونه در سرور مجازی لینوکس فضای هارد را افزایش دهیم

 

  •  

  • وارد شدن به این مرحله دستور df-z را اجرا نمایید
    

   چگونه در سرور مجازی لینوکس فضای هارد را افزایش دهیم

 

 • با مشاهده این قسمت متوجه می شوید که هارد اضافه شده به هیچ مسیری اختصاص پیدا نکرده است

 

چگونه در سرور مجازی لینوکس فضای هارد را افزایش دهیم

   

 • برای اضافه کردن هارد به مسیر اصلی دستور resize2fs /dev/mapper/VolGroup-lv_root را اجرا نمایید

 

چگونه در سرور مجازی لینوکس فضای هارد را افزایش دهیم
 

نکته : برای سنت او اس ۷ نیاز به اجرای دستور فوق است xfs_growfs /dev/mapper/VolGroup-lv_root

   

 • در این مرحله یک پیام مبنی بر موفقیت آمیز بودن مراحل نمایش داده می شود

 

چگونه در سرور مجازی لینوکس فضای هارد را افزایش دهیم

   

 •  دستور df-z را اجرا نمایید

 

چگونه در سرور مجازی لینوکس فضای هارد را افزایش دهیم

   

 • در این مرحله می بینید که تمامی فضا به مسیر روت اختصاص داده شده است

 

چگونه در سرور مجازی لینوکس فضای هارد را افزایش دهیم
 

با اجرای دستورات فوق می توانید فضای هارد سرور مجازی لینوکس خود را افزایش دهید .
 

|