-->
مشاوره رایگان :

فایل های حجیم در سرور لینوکس و نحوه پیدا کردن آن ها

فایل های حجیم در سرور لینوکس و نحوه پیدا کردن آن ها

فایل های حجیم در سرور لینوکس و نحوه پیدا کردن آن ها

فایل های حجیم در سرور لینوکس و نحوه پیدا کردن آن ها ، گاهی مشکلاتی از قبیل توقف سیستم عامل و یا فریز شدن آن و … پیش می آید که ریشه آن در پر بودن فضای دیسک سرور مجازی است .و فضای زیادی از سرور با اطلاعات حجیم اشغال شده است که فضای ذخیره این اطلاعات مشخص نیست و با توجه به این مورد که سرور لینوکس مکانیزم Recycle bin را ندارد حذف نمودن فایل به معنای از دست رفتن کامل آن می باشد .

گام اول پیدا کردن فایل های حجیم در سرور لینوکس :

برای شروع نیاز است که با توجه به شرایط از طریق اتصال SSH ، VNC و یا سیستم نجات به سرور متصل شوید و بعد از اتصال از طریق دستور df-h وضعیت هارد را بررسی نمایید خروجی این دستور میزان فضای استفاده شده از هارد را در یک ستون با عنوان %use نشان می دهد بعد از بررسی و مشاهده فضای اشغال شده هارد باید بررسی کرد که بیشترین بخش مربوط به کدام پوشه است

گام دوم پیدا کردن فایل های حجیم در سرور لینوکس :

در این مرحله می بایست با دستور زیر فضای پوشه ها و زیر پوشه ها را بررسی نمایید

Cd /
Du –hsx * | sort –rh | head -10

با این دستور می توان فضای اشغال شده تمام فایل ها را بررسی نمود و به صورت پیش فرض ۱۰ آیتم ابتدایی را به شما نشان می دهد که می توانید بجای ۱۰ عدد دیگری را قرار دهید و در نتیجه تمامی فایل ها را در سطرها و ستون های دیگری بررسی نمایید . لازم به ذکر است که با آگاهی کامل نسبت به حذف فایل ها و پوشه ها در سرور لینوکس اقدام نمایید زیرا در سرور مجازی لینوکس امکان بازگرداندن فایل ها نیست با استفاده از دستورات زیر نسبت به حذف فایل ها و پوشه ها اقدام نمایید :

دستور حذف فایل ها :

rm –f file-name

دستور حذف پوشه ها :

rm-rf dir-name

 

در بررسی حجم فایل ها گاهی با پوشه هایی مانند tmp و log مواجه می شویم که دارای حجم بسیار زیادی هستند اما اطلاعات آنها در پیدا کردن لاگ ها و مواردی دیگر لازم و ضروری است بنابراین بهتر است با کمک دستور زیر فایل های قدیمی تر را از یک تاریخ معین حذف نمود :

find / tmp –type f –mtime +7 | xaargs rm –f

با این دستور می توان فایل های موجود در پوشه تمپ را که آخرین تغییر در آنها قدیمی تر از یک هفته است را حذف نمود ، بهتر است از تاریخی بزرگتر از ۷ روز استفاده کنید و بعد از هربار حذف خروجی df –h را کنترل کنید و تا جایی که فضای هارد سرور مجازی لینوکس شما به نتیجه دلخواه برسد ، در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانید از مقاله پیدا کردن فایل ها و پوشه های حجیم در لینوکس استفاده نمایید .