مشاوره رایگان :

فایل های حجیم در سرور لینوکس و نحوه پیدا کردن آن ها

فایل های حجیم در سرور لینوکس و نحوه پیدا کردن آن ها

فایل های حجیم در سرور لینوکس و نحوه پیدا کردن آن ها

فایل های حجیم در سرور لینوکس و نحوه پیدا کردن آن ها ، گاهی مشکلاتی از قبیل توقف سیستم عامل و یا فریز شدن آن و … پیش می آید

ریشه این مشکل در پر بودن فضای دیسک سرور مجازی است.

و فضای زیادی از سرور با اطلاعات حجیم اشغال شده است

که فضای ذخیره این اطلاعات مشخص نیست و با توجه به این مورد که سرور لینوکس مکانیزم Recycle bin را ندارد حذف نمودن فایل به معنای از دست رفتن کامل آن می باشد .

گام اول پیدا کردن فایل های حجیم در سرور لینوکس :

برای شروع نیاز است که با توجه به شرایط از طریق اتصال SSH ، VNC و یا سیستم نجات به سرور متصل شوید

و بعد از اتصال از طریق دستور df-h وضعیت هارد را بررسی نمایید

خروجی این دستور میزان فضای استفاده شده از هارد را در یک ستون با عنوان %use نشان می دهد

بعد از بررسی و مشاهده فضای اشغال شده هارد باید بررسی کرد که بیشترین بخش مربوط به کدام پوشه است

گام دوم پیدا کردن فایل های حجیم در سرور لینوکس :

در این مرحله می بایست با دستور زیر فضای پوشه ها و زیر پوشه ها را بررسی نمایید

Cd /
Du –hsx * | sort –rh | head -10

با این دستور می توان فضای اشغال شده تمام فایل ها را بررسی نمود

و به صورت پیش فرض 10 آیتم ابتدایی را به شما نشان می دهد

که می توانید بجای 10 عدد دیگری را قرار دهید

و در نتیجه تمامی فایل ها را در سطرها و ستون های دیگری بررسی نمایید .

لازم به ذکر است که با آگاهی کامل نسبت به حذف فایل ها و پوشه ها در سرور لینوکس اقدام نمایید

زیرا در سرور مجازی لینوکس امکان بازگرداندن فایل ها نیست

بنابراین با استفاده از دستورات زیر نسبت به حذف فایل ها و پوشه ها اقدام نمایید :

دستور حذف فایل ها :

rm –f file-name

دستور حذف پوشه ها :

rm-rf dir-name

 

در بررسی حجم فایل ها گاهی با پوشه هایی مانند tmp و log مواجه می شویم که دارای حجم بسیار زیادی هستند

اما اطلاعات آنها در پیدا کردن لاگ ها و مواردی دیگر لازم و ضروری است

بنابراین بهتر است با کمک دستور زیر فایل های قدیمی تر را از یک تاریخ معین حذف نمود :

find / tmp –type f –mtime +7 | xaargs rm –f

با این دستور می توان فایل های موجود در پوشه تمپ را که آخرین تغییر در آنها قدیمی تر از یک هفته است را حذف نمود ،

بهتر است از تاریخی بزرگتر از 7 روز استفاده کنید

و بعد از هربار حذف خروجی df –h را کنترل کنید و تا جایی که فضای هارد سرور مجازی لینوکس شما به نتیجه دلخواه برسد ،

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانید از مقاله پیدا کردن فایل ها و پوشه های حجیم در لینوکس استفاده نمایید .