مشاوره رایگان :

پنجره ناحیه کاربری برای WHMCS

پنجره ناحیه کاربری

پنجره ناحیه کاربری

پنجره ناحیه کاربری برای WHMCS یا Client Area Popup  :

یک ماژول باید داشته باشند که به شما اجازه نوشتن و سفارشی کردن پاپ آپ را در پنل مشتری را بدهد.

شما یک فرصت برای انتقال اطلاعات به طور مستقیم به مشتریان خود را دارید و مطمئن باشید که آن را از دست نمیدهند.

ساختار ماژول اجازه می دهد یک پاپ آپ موثر ایجاد کنید.

ممکن است شامل یک فرم متن، فرم HTML داشته باشد و یا حتی یک نمایش تصویر!

شما می توانید تصمیم بگیرید که کدام یک از مشتریان شما قادر به دیدن پاپ آپ هستند و با وجود قوانین دقیق و محدودیت چه مدت این پاپ آپ برای آن ها ظاهر خواهد !
علاوه بر این شما میتولنید پاپ آپ را سفارشی کنید .

هنگامی که مشتریات در حال بازدید از پنل خود هستند پاپ آپ نمایش داده میشود.

علاوه بر این شما می توانید این پاپ آپ ها را خاموش کنید.

ویژگی های بخش مدیریت :
1- ساخت پاپ آپ با استفاده از سبک های از پیش تعریف شده
2- پیش نمایش پاپ آپ تنها با یک کلیک
3- بایگانی پاپ آپ برای استفاده دوباره
4- نمایش پاپ آپ با محدودیت