مشاوره رایگان :

پروتکل Border Gateway

پروتکل Border Gateway

معرفی پروتکل Border Gateway

این پروتکل یک دروازه مرزی میباشد که به صورت مخفف شده به آن BGP میگویند. که کار آن تغییر مسیریابی و درسترسی اطلاعات از سیستم ها در اینترنت میباشد. در بعضی مواقع وظیفه منتقل کردن مسیر طبقه بندی میباشد ولی برپایه پروتکل مسیریابی مسافت طبقه بندی منتقل میشود. پروتکل Border Gateway مسیریابی ها را برپایه مسیرها یا قوانینی که تنظیم شده بوسیله مالک شبکه هست انجام میدهند. شاید این پروتکل به عنوانی پروتکلی برای سیسم های مستقل اینترنت استفاده شود که به آن پروتکل دروازه مرزی درونی و یا iBGP میگویند.

تفاوت میان iBGP و EBGP در چگونگی مسیریابی کردن آن ها در سرور مجازی میباشد. در این وضعیت تصمیم گیری برای اجرا کردن عملیات BGP از یک ماشین ساده که دارای شش وضعیت میباشد استفاده میکند. که این شش مورد به صورت زیر میباشد :

بیکار Idle ، وصل connect ، فعال Active ، ارسال بازمجموعه باز open sent ،OpenConfirm و مشخص شده Established .BGP پیغام هایی را تعریف میکند که در آن هر peer به معنی ویرایش یک حالت به حالت بعدی باید تغییر کند.