مشاوره رایگان :

پروتكل FTP و ویژگی های آن

پروتكل FTP

پروتکل FTP چیست؟

پروتكل FTP و ویژگی های آن

بسياری از كارشناسان اين عرصه اعتقاد دارند كه اينترنت گسترش و  عموميت خود را مديون  سرويس وب می باشد .
دريافت داده ، فايل های صوتی ، تصويری و ساير نمونه فايل های ديگر با استفاده از پروتكل FTP (برگرفته ازFile Transfer Protocol ) است.

ویژگی های پروتکل FTP

1- پروتكل FTP دارای انعطاف لازم  حال امكان پذير برای استفاده در شبكه های مختلف با توجه به نوع پروتكل شبكه است.

2- پروتكل FTP از مدل سرويس گيرنده – سرويس دهنده تبعیت می کند . برخلاف HTTP كه بی رقیب در عرصه مرورگرهای وب و سرويس دهندگان وب است ، نمی توان ادعایی را در رابطه با پروتكل FTP  داشت.

مجموعه ای گسترده از سرويس گيرندگان و سرويس دهندگان FTP وجود دارد .

3- امكان استفاده از سيستم فايل را مشابه پوسته يونيكس و يا خط دستور ويندوز در برای كاربران قرار می دهد .

4-  گرفتن تصميم در رابطه با نوع ارسال فايل ها  در اختيار سرويس گيرنده است.

معمولا” سرويس گيرندگان ارسال باينری را انتخاب می کتتد و بعد از دريافت فايل ، ترجمه لازم را انجام خمی دهد . ارسال باينری ذاتا” دارای كارآئی بيشتری است چراكه سرويس دهنده و سرويس گيرنده نيازی به انجام تراكنش های on the fly نخواهند داشت .

ارسال اسكی گزينه defualt انتخابی توسط پروتكل FTP  است و در صورت نياز به ارسال باينری ، سرويس گيرنده باید اين موضوع را از سرويس دهنده درخواست کند.