مشاوره رایگان :

پروتکل FTP و ویژگی های آن

پروتكل FTP

پروتکل FTP چیست؟

پروتکل FTP و ویژگی های آن

بسیاری از کارشناسان این عرصه اعتقاد دارند که اینترنت گسترش و  عمومیت خود را مدیون  سرویس وب می باشد .
دریافت داده ، فایل های صوتی ، تصویری و سایر نمونه فایل های دیگر با استفاده از پروتکل FTP (برگرفته ازFile Transfer Protocol ) است.

ویژگی های پروتکل FTP

۱- پروتکل FTP دارای انعطاف لازم  حال امکان پذیر برای استفاده در شبکه های مختلف با توجه به نوع پروتکل شبکه است.

۲- پروتکل FTP از مدل سرویس گیرنده – سرویس دهنده تبعیت می کند . برخلاف HTTP که بی رقیب در عرصه مرورگرهای وب و سرویس دهندگان وب است ، نمی توان ادعایی را در رابطه با پروتکل FTP  داشت.

مجموعه ای گسترده از سرویس گیرندگان و سرویس دهندگان FTP وجود دارد .

۳- امکان استفاده از سیستم فایل را مشابه پوسته یونیکس و یا خط دستور ویندوز در برای کاربران قرار می دهد .

۴-  گرفتن تصمیم در رابطه با نوع ارسال فایل ها  در اختیار سرویس گیرنده است.

معمولا” سرویس گیرندگان ارسال باینری را انتخاب می کتتد و بعد از دریافت فایل ، ترجمه لازم را انجام خمی دهد . ارسال باینری ذاتا” دارای کارآئی بیشتری است چراکه سرویس دهنده و سرویس گیرنده نیازی به انجام تراکنش های on the fly نخواهند داشت .

ارسال اسکی گزینه defualt انتخابی توسط پروتکل FTP  است و در صورت نیاز به ارسال باینری ، سرویس گیرنده باید این موضوع را از سرویس دهنده درخواست کند.