مشاوره رایگان :

پاسخگوی خودکار ایمیل در cPanel

پاسخگوی خودکار ایمیل (autoresponders)

پاسخگوی خودکار ایمیل در cPanel مثل یک ربات کار می کند.

یعنی اگر کاربر به آدرس ایمیل شما یک میل ارسال کند این ربات یک متن از قبل تعیین شده را به آن کاربر ارسال می کند.

برای این کار وارد cPanel شده و در قسمت “Mail” بر روی گزینه “Auto responders” کلیک کنید.

پاسخگوی خودکار

سپس در صفحه ای که مشاهد ه می کنید بر روی گزینه”Add Auto Responder” کلیک کنید.

autoresponders

سپس در صفحه رو به رو فیلد های لازم را پر کنید.

پاسخگوی خودکار

نکته:

در قسمت Start و Stop می توان بازه زمانی مناسب را برای فعالیت پاسخگو تعیین کرد.

برای مثال از 2015/12/11 تا 2017/05/20 یا اصلا هیچ محدودیت زمانی وجود نداشته باشد.

توضیحات:

Email : آدرس ایمیل مورد نظر که با آن ایمیل ارسال شود

From : برای مثال ایران هاست

Subject : عنوان ایمیل

Body : متنی که باید ارسال شود