مشاوره رایگان :

ُSMTP یا Simple Mail Transfer Protocol

ُSMTP یا Simple Mail Transfer Protocol

ُSMTP یا Simple Mail Transfer Protocol

ُSMTP یا Simple Mail Transfer Protocol به معنای پروتکل ارسال ایمیل میزبان به میزبان هاست به هاست است.

جز پروتکل های TCP/IP  برای ارسال و دریافت ایمیل است و از پورت 25 اینترنت استفاده میکند.

این سرویس برای به  صف کردن پیام ها در پایان دریافت آن ها محدود شده و

از یکی از دو پروتکل به نام  POP3 یا IMAP استفاده می کند ،

که به کاربر اجازه ی ذخیره پیام ها در mail box سرور و دانلود دوره ای آن ها از روی سرور را می دهد.

نرم افزار Microsoft Exchange از SMTP سرور استفاده می کند و  تنظیم میشود که قابلیت POP3 را شامل شود.

ُSMTP یا Simple Mail Transfer Protocol  دارای استاندارد X400 می باشد.

درحال حاضر بسیاری از میل سرور ها از   ESMTP استفاده می کنند که

قابلیت تحویل فایل های چند رسانه ای در قالب ایمیل را فراهم میکند.

در صورت ناموفق بودن تحویل ایمیل ، SMTP آن را در صف قرار می دهد و دوباره برای ارسال تلاش می کند.

که البته برای این کار از الگوریتم عقبگرد به جای مکانیزم خاصی استفاده می کند تا کل فضای میزبان برای ایمیل اشغال نشود.

SMTP هیچ تسهیلات mailbox  ای یا ویژگی بخصوصی بالاتر از ارسال ایمیل به وجود نمی آورد.

SMTP برای دستگاه هایی که پشت خطوط غیر قابل پیش بینی دارند ، پیشنهاد خوبی نیستند.

دستگاه می تواند به عنوان DNS mail Exchanger طراحی شود.

از 2 Config اصلی میتوانید استفاده کنید :

1- کانفیگ POP mailbox و POP Server در دستگاه مبدل ، برای مجوز استفاده تمام کاربران از POP-enabled mail .

2-  ارسال دوره ای ایمیل SMTP از دستگاه مبدل به دستگاه مبدل دیگر ،

که اقدام به صف کردن تمام ایمیل های خارج از محدوده است.

سرویس هایی مثل Microsoft Exchange ، IBM Notes و سیستم های وب میل برای دسترسی به MailBox خود از

پروتکل های استاندارد نشده داخلی خود استفاده می کنند ولی

برای ارسال ودریافت ایمیل به محیط خارج از خود ، از پروتکل SMTP استفاده می کنند.

ایمیل ، از (mail client )(MUA, mail user agent) به (mail server )(MSA, mail submission agent) با پروتکل SMTP بر روی پورت 587 TCP ارائه می شود.

و سپس MSA ایمیل های دریافت شده را به mail transfer agent خود می فرستد.