مشاوره رایگان :

سیستم هوش مصنوعی RankBrain

سیستم هوش مصنوعی RankBrain

آشنایی با سیستم هوش مصنوعی RankBrain

سیستم هوش مصنوعی Rankbrain  برای بهتر شدن کارایی موتور جستجوی گوگل در رابطه با شناسایی Query های وارد شده بوسیله کاربران استفاده میشود که بوسیله بلومبرگ گزارش شد و گوگل نیز آن را تایید کرده. خیلی از جستجوهایی که در گوگل انجام میشود حالت مفهمی دارند و به همین صورت گوگل احتیاج دارد الگوریتم جستجو را بهبود دهد.RankBrain الگوریتم یادگیری ماشین میباشد که بوسیله گوگل مورد اسفاده میباشد. هدف این الگوریتک به گوگل برای درک کردن سوالات کمک میکند. همینطور سوالاتی که گوگل قبل ها با نمونه های شبیه به آن کمتر سروکار داشته تاثیری ندارد. سیستم هوش مصنوعی RankBrain تاثیری در سرور مجازی ایجاد نمیکند.

به این معنی میباشد که RankBrain تاثیر زیادی در 15% سوالاتی که روزانه در گوگل جستجو میشوند و گوگل قبل ها با این سوالات و مشابه آن روبرو نشده دارد. ولی به این معنی نیست که این الگوریتک روی سوالاتی که برای گوگل آشنا هستند و با سوالات شبیه به آن سروکار دارد تاثیری ندارد.بعضی از واژه ها در زمان جستجوی یک مطلب در گوگل به صورت اتوماتیک حذف میشوند. به این دلیل که با حذف کردن آن واژه گوگل مطلب مورد جستجوی شمارا به یک مطلب که بیشتر بوسیله کاربران جستجو میشود، نزدیک میکند اینکار باعث میشود که کاربر نتواند مطلبی که میخواهد را پیدا کند.

الگوریتم این سیستم هوش مصنوعی تغییری در رتبه بندی نتایج جستجوی گوگل اعمال نمیکند و رتبه بندی ها طراحی سایت های مختلف را تغییر نمیدهد، بلکه برای بهتر درک کردن آن مطلب را مورد جستجو قرار میدهد بخصوص زمانی که مطلب مورد جستجو از کلمات نفی استفاده میکند که در گذشته آن ها حذف شده اند.