در این صورت برای مشاهده یک سایت دیگر نیاز به ویرایش فایل hosts سیستم را ندارید.

فقط کافی است افزونه virtual host رابروی مرورگر chrome خود نصب کنید.