مشاوره رایگان :

ورود به cpanel

برای ورود به cpanel کافیست پس از آدرس سایت خود از پورت ۲۰۸۲ استفاده کنید.

برای مثال :

webpouyan.com:2082