مشاوره رایگان :

وارسی Login آخرین ورود به لینوکس

Login آخرین ورود به لینوکس

Login آخرین ورود به لینوکس

وارسی Login آخرین ورود به لینوکس باید بدانیم که تمامی ورود ها به سیستم ثبت میشوند.

گزارشات اکثرا در مسیر زیر قرار میگیرند:

 

/var/log

همه ی ورود و خروج ها با تمام جزئیات و همینطور accsess ها از راه دور در آخرین ورود به لینوکس در فایل های utmp، wtmp و btmp قرار گرفته اند.

اکنون به وظیفه ی این فایل ها را می پردازیم:

فایل UTMP:

از ورودها و خروج ها و terminal، گزارش های سیستمی و وضعیت کنونی سیستم و زمان boot شدن سیستم و uptime آن گزارش کاملی تهیه میکند.

فایل BTMP:

فقط تلاش های ناموفق برای ورود به سیستم را نشان می دهد.

برای گزارش آخرین Login ها میتوانیم از دستور Last استفاده کنیم.

فایل WTMP:

تاریخ داده ای UTMP  را نمایش می دهد

برای دسترسی به فایل WTMP دستور زیر زا وارد کنید :

last -f /var/log/wtmp

برای رویت کاربرانی که در سیستم login آخرین ورود به لینوکس هستند :

last -f /var/run/utmp

برای رویت فایل BTMP :

last -f /var/log/btmp