مشاوره رایگان :

نمایش دهنده پروفایل مشتری برای WHMCS

پروفایل مشتری

پروفایل مشتری برای WHMCS

پروفایل مشتری برای WHMCS :

به شما اجازه میدهد تا اطلاعات کلیدی مشتریان را به صورت پیش نمایش و بدون اینکه نیاز به ورود به پروفایل مشتریان باشد را مشاهده کنید.

هرگاه شما اشاره گر را بر روی یک مشتری قرار دهید راهنمای ابزار که شامل ویدجت با اطلاعات تماس، محصولات خریداری شده و خدمات، بلیط، درآمد و بسیاری دیگر از اطلاعات مشتری ظاهر میشود.

با کمک راهنمای ابزار شما قادر به ایجاد یادداشت های مختلف و مجموعه ای از وضعیت برای هر مشتری هستید، میتوانید به عنوان کاربر مخصوص وارد بخش خصوصی شوید و یا میتوانید به راحتی از طریق ورود کاربر وارد پنل شوید.

شما قادر به تنظیم راهنمای ابزار با توجه به نیازهای خود هستید !

 علاوه بر این، ماژول امکان اضافه کردن تنظیمات متعدد برای نقش های مختلف Adminstration، هر یک با مجموعه به صورت جداگانه انتخاب شده از ویدجت ممکن است.

 با این ماژول، اطلاعات حیاتی در مورد مشتریان خود را همیشه در دسترس شما هستند.

ویژگی های افزونه ماژول :
1- کشیدن و رها کردن پیکربندی هر یک از ویجت نمایش داده شده در راهنمای ابزار
2- دسترسی به بخش های مختلف سیستم با یک کلیک
3- پیکربندی نقش محیط مدیریت اختصاص یافته به هر پیکربندی
4- به صورت خودکار بلیط مشتری پرچم به اختصاص داده Admin نمایش داده میشود