مشاوره رایگان :

نصب Zimbra mail server روی لینوکس

نصب Zimbra mail server روی لینوکس

نصب Zimbra mail server روی لینوکس

نصب Zimbra mail server روی لینوکس :

ابتدا بوسیله SSH به سرور مجازی خود وارد شوید.

سپس با استفاده از دستور زیر Zimbra mail server را نصب کنید.

در مرحله اول Zimbra open source را دانلود کنید و دستور زیر را برای نصب آن وارد کنید :

 

[[email protected] src]# wget http:// files2.zimbra. com/downloads/8.0.7_GA/zcs-8.0.7_GA_6021.RHEL6_64.20140408123911.tgz

Install Dependencies

[[email protected] src]# yum -y install nc wget nano make nc sudo sysstat libtool-ltdl glibc perl ntp libaio

اکنون دیگر Mail server های دیگر را با استفاده از دستور زیر غیر فعال کنید :

[[email protected] src]# chkconfig sendmail off ; service sendmail stop ; chkconfig postfix off ; service postfix stop ;

در مرحله بعد Selinux را نیز غیر فعال کنید.

سپس تنظیمات ورودی DNS را برای نام هاست و همچنین تنظیمات ورودی MX را برای نام هاست خود وارد کنید.

و فایل Zimbra را از حالت زیپ یا همان فشرده خارج کنید.

[[email protected] zcs-8.0.7_GA_6021.RHEL6_64.20140408123911]# tar xvzf zcs-8.0.7_GA_6021.RHEL6_64.20140408123911.tgz

و همینطور تنظیمات دستوری زیر را وارد فولدر Zimbra کنید :

[[email protected] zcs-8.0.7_GA_6021.RHEL6_64.20140408123911]# cd zcs-8.0.7_GA_6021.RHEL6_64.20140408123911

اکنون نصب اسکریپت را با استفاده از دستور زیر راه اندازی کنید :

[[email protected] zcs-8.0.7_GA_6021.RHEL6_64.20140408123911]# ./install.sh -platform-override

سپس کلیه پردازش های http را با استفاده از دستور زیر متوقف کنید :

[[email protected] zcs-8.0.7_GA_6021.RHEL6_64.20140408123911]# /etc/init.d/httpd stop