مشاوره رایگان :

نصب SSL در وب سایت پنل

نصب SSL در وب سایت پنل

نصب SSL در وب سایت پنل

نصب SSL در وب سایت پنل :

شما برای نصب SSL به IP اختصاصی احتیاج دارید و فقط در سرور مجازی های لینوکس و برای سرور مجازی ویندوزی به IP اختصاصی احتیاج دارید.

اما در صروت داشتن cPanel به IP اختصاصی نیازی ندارید.

در مرحله اول از IP Address یک IP جدید وارد کنید و آن را Allocate کنید.

حالا باید IP سرور را از وضعیت Shared به Dedicated تغییر بدهید.

تا در Websites گزینه SSL فعال میشود.

در این پنجره جدید شما شاهد موارد دریافت CSR خواهید بود و بعد از اینکه اطلاعات مربوط به CSR را گرفتید،

آن را به صورت لاتین وارد کنید و در قسمت کشور، کشوری به جز ایران را انتخاب کنید چون کشور ایران تحریم است.

همینطور باید یک ایمیل با اسم [email protected] بسازید و اطلاعات را در آن وارد کنید.

در واقع ایمیل هایی که از مرکز صادر کننده مجوز می آیند برای همین ایمیلی که ساختید می آیند.

باید ادامه مراحل را در سایتی از آن تهیه کردید ادامه دهید.

به همین ترتیب وارد سیستم سایت میزبان شوید و اطلاعات را وراد کنید.

بعد از آن از شما اطلاعات CSR را از شما میخواهند، کد را وارد کنید و  اطلاعات خواسته شده را وارد کنید.

سپس برای گزینه ایمیل، ایمیلی ساخته اید را وراد کنید  و صبر کنید تا از مرکز صادر کننده دو ایمیل برای شما بیاید.

بعد از اینکه آن هارا دریافت کردید در ایمیل دوم در قسمت وب سایت پنل وارد شوید و روی Install کلیک کنید تا مجوز یا گواهینامه شما

با موفقیت نصب شود.

در آخر اگر شما دامنه را با پروتکل HTTPS وارد کنید یک قفل سبز رنگ مشاهده میکنید.

اما برای اینکار باید دستور های زیر را در فایل web.config، در HTTPdocs وارد کنید :

<rule name=”Redirect to HTTPS” stopProcessing=”true”>

<match url=”(.*)” />

<conditions>

<add input=”{HTTPS}” pattern=”^OFF$” />

</conditions>

<action type=”Redirect” url=”https://{HTTP_HOST}/{R:1}” redirectType=”Permanent” />

</rule>