مشاوره رایگان :

نصب Python and Ruby Selector

نصب Python and Ruby Selector

آموزش نصب Python and Ruby Selector

در مقالات قبل همانطور که گفته شد پلاگین PHP Selector به نحوی عمل میکند که بعد از نصبب کلیه ورژن های شایع php را در اختیار شما قرار میدهد و شما قادر هستید نسخه ای که میخواهید را برا هاست های گوناگون روی سرور مجازی خود انتخاب کنید و تنظیمات مورد نظر را انجام دهید. Python و Ruby Selector هم به همین صورت میباشند و ورژن های گوناگونی از این زیان را برای سرور مجازی ارائه میدهند که بعد از نصب قادر هستند برای هر هاست و به طور کلی روی سرور مجازی نسخه ها و تنظیمات مورد نظر را انجام داد. بعد از نصب Python and Ruby Selector موارد زیر پشتیبانی میشوند :

در نسخه های Python :

alt-python27 2.7.9, supported by CloudLinux 5, CloudLinux 6, CloudLinux 7;

alt-python33 3.3.2, supported by CloudLinux 6, CloudLinux 7;

alt-python34 3.4.1, supported by CloudLinux 6, CloudLinux 7.

در نسخه های Ruby :

Alt-Ruby 1.8;

Alt-Ruby 1.9;

Alt-Ruby 2.0;

Alt-Ruby 2.1;

Alt-Ruby 2.2;

Alt-Ruby 2.3;

Alt-Ruby 2.4.

برای نصب کردن آن میتوانید اطلاعات سرور مجازی خود را از دستورات اراده شده میباشد استفاده کنید. دقت کنید که این مورد در حقیقت پلاگین هایی برای سیستم عامل cloudlinux میباشند. در آهر برای نصب آن ها اول باید این سیستم عامل را روی هاست دایرکت ادمین و سی پنل نصب شده باشد.

 

برای نصب کردن Python  روی EasyApache3 دستورات زیر را وارد کنید :

yum install lvemanager alt-python-virtualenv alt-mod-passenger

برای نصب روی EasyApache4 نیز دستور زیر را وارد کنید :

yum install lvemanager alt-python-virtualenv ea-apache24-mod-alt-passenger

برای نصب کردن ورژن های Python و Ruby برای  Selector دستورات زیر را وارد کنید :

yum groupinstall alt-python

yum groupinstall alt-ruby

بعد از آن بای شناسایی compiler هایی که بوسیله سرویس CageFS  نصب شده دستور زیر را وارد کنید :

cagefsctl –force-update