مشاوره رایگان :

نصب pdo_mysql و pdo-sqlite در directadmin

directadmin

pdo_mysql و pdo-sqlite در directadmin

نصب pdo_mysql و pdo-sqlite در directadmin :

برای نصب دستورات زیر وارد کنید:

pecl install pdo pecl install pdo_mysql

دستور زیر را دنبال کنید:

nano /usr/local/directadmin/custombuild/configure/ap2/configure.php5

دستورات زیر را در انتهای فایل اضافه کنید:

–enable-pdo=shared

–with-pdo-mysql=shared

–with-sqlite=shared

–with-pdo-sqlite=shared

اگر از suphp استفاده می کنید باید در مسیر زیر تغییرت را اعمال کنید:

nano /usr/local/directadmin/custombuild/configure/suphp/configure.php5

سپس وارد مسیر زیر شوید:

/usr/local/directadmin/custombuild

در آخر دستور زیر را وارد کنید:

./build php n