مشاوره رایگان :

نصب MySQL در ویندوز سرور

نصب MySQL در ویندوز سرور

نصب MySQL در ویندوز سرور

نصب MySQL در ویندوز سرور :

در این مقاله میخواهیم روش نصب MySQL در سرور مجازی ویندوز را برای شما شرح دهیم.

مراحل زیر را با دقت طی کنید تا با مشکلی مواجه نشوید.

در مرحله نخست از Remote Desktop Connection وارد سرور مجازی خود شوید.

سپس در Browser سرور مجازی خود شوید و آدرس روبرو را وارد کنید :

http:// dev.mysql.com/ downloads/ mysql/ 4.1.html

بعد از آن که لینک بالا را وارد کردید آدرس زیر را وارد کنید و آدرس زیر را بارگزاری کنید :

Windows (x86) ZIP/Setup.exe

فایلی را که دانلود کردید باز کنید و Setup.exe را Run کنید.

سپس گزینه Next را انتخاب کنید و ادامه دهید.

حال روی Typical Installation کلیک کرده و بعد Next کنید.

اکنون روی دکمه Install کلیک کنید تا فرایند نصب اجرا شود توجه داشته باشید که این مرحله کمی زمان میبرد.

بعد از فرایند نصب روی گزینه بعدی کلیک کنید تا صفحه نمایش جدید Wizard Completed برای شما باز شود.

بعد از باز شدن صفحه جدید روی Configure The MySQL Server Now کلیک کنید و روی Finish بزنید.

سپس در صفحه جدید روی Detailed Configuration کلیک کنید و گزینه بعدی را بزنید.

بعد کلیک روی گزینه Next روی Server Machine کلیک کنید.

همینطور در صفحه جدید روی Multifunctional Database کلیک کرده و بعدی را بزنید.

سپس برای جدول مقابل تنظیمات InnoDB تنظیمات را روی دیفالت قرار دهید و روی گزینه Next کلیک کنید.

بعد از آن که وارد صفحه جدید شدید روی گزینه ( Online Transaction Processing (OLTP کلیک کنید و روی گزینه Next کلیک کنید.

برای فعال بودن TCP/IP شبکه آن را بررسی کنید و بعد از آن شماره پورت را روی Default  قرار دهید و Nexr کنید.

حال در صفحه جدید روی Standard Character Set کلیک کنید و باز هم Next کنید.

اکنون Install As Windows Service را بررسی کنید و اگر Include BIN Directory In Windows Path تیک داشت، تیک را بردارید و روی

Next کلیک کنید.

سپس برای Root که مدتظر دارید یک رمزعبور قرار داده و گزینه Create An Anonymous Account را بدون تیک قرار داده و روی گزینه Next

کلیک کنید.

و در نهایت روی Execute کلیک کنید تا فرایند نصب کامل شود.