مشاوره رایگان :

نصب ایمیل هشدار برای port scan و login faild در CSF

نصب ایمیل هشدار برای port scan و login faild در CSF

در setting فایروال csf انواع بسیاری در فایل های config وجود دارد. در رابطه با نصب ایمیل هشدار برای port scan و login faild در CSF میبایست ایمیل هایی که از قبلا مشخص شده که برای مورد های گوناگون وجود دارد را همانند scan کردن پورت به شکل زیر، سرور مجازی خود را امن کنید :

/usr/local/csf/tpl/

برای فعال کردن این ویژگی باید از روش ایمیل در فایل  csf.conf مقادیر زیر را تنظیم کنید :

LF_EMAIL_ALERT = 1

برای فعال کردن اسکن پورت توسط ایمیل هم باید در فایل csf.conf مقدار زیر را تنظیم کنید :

PS_EMAIL_ALERT = 1