مشاوره رایگان :

ویروس یابی در هاست سی‌پنل

ویروس یابی در هاست سی‌پنل

آموزش ویروس یابی در هاست سی‌پنل

یکی از ویژگی های هاست سی پنل ویروس یابی میباشد که با فعال کردن این ویژگی میتوانید کل فضای هاست را اسکن کرده و اگر ویروسی روی هاست شماست آن را به راحتی پاک کنید. پیشنهاد میشود که حداقل یکبار در هفته ویروس یاب را فعال کنید تا اطلاعاتتان محافظت شده بماند. برای فعال کردن ویروس یابی در هاست سی‌پنل وارد کنترل پنل شده و از بخش advanced روی گزینه virus scanner کلیک کنید تا صفحه ای برای شما باز شود. گزینه های زیر را با توجه به خواسته خود انتتخاب کنید:

گزینه Scan Mail :فقط پوشه ایمیل های شما را بررسی می کند.

گزینه Scan Entire Home Directory : تمامی بخش های هاست شما را ویروس یابی می کند.

گزینه Scan Public Web Space : تنها پوشه Public_html را ویروس یابی می کند.

گزینه Scan Public FTP Space : تنها پوشه Public_ftp را ویروس یابی می کند.

بعد از انتخاب کردن گزینه ای که میخواهید روی گزینه scan now برای اسکن کردن کلیک کنید. بعد از چند دقیقه شما میتوانید نتیجه حاصل از اسکن را مشاهده کنید. اگر عبارت Virus Scan Complete. No Virus Found مواجه شدید به این معنی میباشد که ویروسی در هاست شما پیدا نشده و میتوانید روی گزینه ok کلیک کنید. در صورتی که ویروسی پیدا شد میتوانید با انتخاب یکی از مراحل زیر ویروس را بکشید :

راه حل Disinfect  بهترین گزینه برای محتوای خطرناکی را که پیدا کرده است که آن را از فایل پاک می کند.
راه حل Quarantine  فایل ویروس را به پوشه Quarantine انتقال میدهد کهمیتوانید با استفاده از آدرس زیر به آن دسترسی داشته باشید :

/home/HostUserName/quarantine_clamavconnector

راه حل Destroy  فایل مخرب را به صورت کامل پاک میکند که توصیه میشود از این روش اصلا استفاده نکنید

راه حل Ignore هیچ عملیاتی روی مورد ویروسی شده انجام نداده و همانطور باقی میماند

بعد از انتهاب یکی از گزینه های بالا در نهایت روی گزینه Proccess Cleanup کلیک کنید.