مشاوره رایگان :

نحوه نصب zabbix 2.0.x بر روی سرور مجازی

نحوه نصب zabbix 2.0.x بر روی سرور مجازی

نحوه نصب zabbix 2.0.x بر روی سرور مجازی

نحوه نصب zabbix 2.0.x بر روی سرور مجازی ، زبیکس یک نرم افزار بسیار قوی برای مانیتورینگ شبکه ها می باشد ، این نرم افزار یک برنامه متن باز بوده و برای چک کردن و تشخیص سرورها ، شبکه ها و سخت افزارها است . با کمک زبیکس می توان تمامی اطلاعات یک شبکه را جمع آوری نمود این نرم افزار قابلیت بررسی و مانیتور هزاران سرور و شبکه را در لحظه دارد ، از این نرم افزار می توان برای سرور مجازی لینوکس ، سرور مجازی ویندوز و سرور مجازی دبیان استفاده نمود در ادامه این مقاله به بررسی نحوه نصب این نرم افزار می پردازیم .

آموزش نحوه نصب zabbix 2.0.x :

برای نصب کردن این نسخه از zabbix روی سیستم عامل CentOS 6 روی سرور مجازی، در اولین مرحله، با استفاده از دستور زیر منبع zabbix را به کرنل CentOS اضافه کنید :
 

rpm –import http://repo.zabbixzone.com/centos/RPM-GPG-KEY-zabbixzone

rpm -Uv http://repo.zabbixzone.com/centos/zabbixzone-release-0.0-1.noarch.rpm

 

بعد از دستورات بالا، با استفاده از کدهای زیر، بسته ها را نصب کنید :
 

yum install mysql-server zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql zabbix-agent zabbix-java-gateway

 

حالا فایل /etc/httpd/conf.d/zabbix.conf را باز کرده و Timezone آن را به صورت زیر ویرایش کنید :
 

php_value date.timezone Asia/Tehran

 

سپس با استفاده از دستورات زیر، آپاچی و MySQL را فعال کنید :
 

service httpd start

service mysqld start

 

بعد از فعال کردن آپاچی و دیتابیس  MySQL، رمز روت را عوض کرده و یک کاربر با اسم zabbix اضافه کنید. توجه داشته باشید که کاربر anonymous و دیتابیس تست را پاک کرده و دیتابیس مجوزها را دوباره بارگزاری کنید :
 

mysql_secure_installation

 

حالا در این مرحله میتوانید با متصل شدن به MySQL دستورات زیر را اجرا کنید :
 

mysql -u root -p

mysql> create database zabbix character set utf8;

mysql> grant all privileges on zabbix.* to ‘zabbix’@’localhost’ identified by ‘password’;

mysql> flush privileges;

 

با وارد کردن دستورات زیر از MySQL خارج شوید :
 

mysql -u zabbix -p zabbix < /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-2.0.6/create/schema.sql

mysql -u zabbix -p zabbix < /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-2.0.6/create/images.sql

mysql -u zabbix -p zabbix < /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-2.0.6/create/data.sql

 

فایل /etc/zabbix/zabbix_server.conf را اغییر داده و رمز zabbix را وارد کنید، سپس Zabbix را دوباره راه اندازی کنید :
 

service zabbix-server start

 

ادامه مرحله نصب را میتوانید از سایت zabbix، تحت عنوان وب ادامه دهید. بعد از نصب، با اسم ادمین و رمز زبیکس وارد سیستم عامل شده و رمز را از قسمت Administration>Users>Zabbix administrators>users>admin، در آخر دستورات زیر را وارد کنید :
 

chkconfig zabbix-server on

chkconfig mysqld on

chkconfig httpd on

chkconfig zabbix-java-gateway on