مشاوره رایگان :

نصب XML-php در هاست دایرکت ادمین

نصب XML-php در هاست دایرکت ادمین

آموزش نصب XML-php در هاست دایرکت ادمین

شما متیوانید با استفاده از این مقاله و دستورات زیر نصب XML-php در هاست دایرکت ادمین را انجام دهید . در مرحله اول دستورات زیر را وارد کنید :

yum install libxml2-devel libxslt-devel libgcrypt-devel

بعد از وارد کردن دستورات بالا وارد مسیر زیر شوید :

nano /usr/local/directadmin/custombuild/configure/ap2/configure.php5

با وارد شدن به مسیر بالا اگر از Suphp استفاده میکنید نیز وارد مسیر زیر شوید :

nano /usr/local/directadmin/custombuild/configure/suphp/configure.php5

سپس دستورات زیر را به آخر فایل اضافه کنید :

–with-dom=/usr/lib/local \
–with-dom-exslt=/usr/local/lib \
–with-dom-xslt=/usr/local/lib \
–with-xsl

در آخر فایل را برای اعمال تغییرات ذخیره کرده و دستورات زیر را وارد کنید :

./build clean
./build php n