مشاوره رایگان :

نصب Vnstat در Directadmin و Cpanel

نصب Vnstat در Directadmin و Cpanel

آموزش نصب Vnstat در Directadmin و Cpanel

برای نصب Vnstat در Directadmin و Cpanel در این سرور مجازی ها میتوانید از این مقاله استفاده کنید توجه داشته باشید که در طول نصب دستورات را به طور صحیح وارد کنید :

yum install epel-release
yum install vnstat
nano/etc/cron.d/vnstat

سپس محتوای زیر را داخل آن قرار دهید :

*/۵ * * * * root /usr/sbin/vnstat.cron

vnstat -u -i eth0

شما موفق به نصب vnstat شدید اکنون می توانید با استفاده از  این دستور میزان پهنای باند مصرفی سرور مجازی را مشاهده کنید :

vnstat -l

vnstat -d

vnstat -m