مشاوره رایگان :

نحوه نصب extension در Cpanel از طریق ssh

Load Checker

در حالت default میزان load حداقل ۱۰ و زمان بررسی هر ۱ دقیقه می باشد. یعنی این که برای load بالاتر از ۱۰ برای مدیر سرور ایمیل ارسال می شود.

میتوان این مقدار را تغییر داد، برای تغییر این مقدار باید فایل directadmin.conf ویرایش شود.

/usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

میزان load سرور برای اخطار را check_load تعیین می کند.

زمان بررسی load سرور را check_load_minute مشخص می کند.

check_load=10.0 check_load_minute=1