مشاوره رایگان :

نصب eAccelerator در Directadmin

آموزش نصب eAccelerator در Directadmin

آموزش نصب eAccelerator در Directadmin

برای نصب کردن eaccelerator در سرور مجازی دایرکت ادمین با استفاده از این مقاله میتوانید به راحتی اینکار را انجام دهید. در مرحله اول برای نصب eAccelerator در Directadmin  میبایست آحرین نسخه آن را با استفاده از دستورات زیر دانلود کرده و extract کنید :

http://ser versetup.ir/do wnload/eaccelerator-0.9.6.1.zip

بعد از آن دستورات زیر را وارد کنید :

yum -y install autoconf
phpize
./configure
make
make install

حالا میتوانید php.ini را تغییر دهید و extension_dir را اصلاح کنید. همینطور قادر هستید در php.ini تنظیمات مورد نظر را در آخر آن انجام دهید :

extension=”eaccelerator.so”
eaccelerator.shm_size=”16″
eaccelerator.cache_dir=”/var/cache/eaccelerator”
eaccelerator.enable=”1″
eaccelerator.optimizer=”1″
eaccelerator.check_mtime=”1″
eaccelerator.debug=”0″
eaccelerator.filter=””
eaccelerator.shm_max=”0″
eaccelerator.shm_ttl=”0″
eaccelerator.shm_prune_period=”0″
eaccelerator.shm_only=”0″
eaccelerator.compress=”1″
eaccelerator.compress_level=”9″

در آخر Cache Folder را بسازید :

mkdir /var/cache/eaccelerator
chmod 777 /var/cache/eaccelerator

و در نهایت Apache را restart نمایید.

service httpd restart