مشاوره رایگان :

نحوه نصب cPanel روی سرور مجازی

نصب cPanel روی سرور مجازی

نصب cPanel روی سرور مجازی

نحوه نصب cPanel روی سرور مجازی :

برای نصب cPanel روی سرور مجازی با برنامه Putty وارد SSH سرور مجازی یا سرور اختصاصی شوید.

اکنون دستورات زیر را به همین ترتیبب وارد کنید :

cd /home

wget http://layer1.cpanel.net/latest

sh latest

بعد از وارد کردن این دستورات به نسبت قدرت سرور 45 تا 3 ساعت باید صبر کنید تا cPanel برروی سرور شما نصب شود.

بعد از اینکه بطور کامل نصب شد وارد آدرس Your _ Server _ IP : 2086 شوید تمامی مراحل را انجام دهید.