مشاوره رایگان :

نصب APC در سرور مجازی Directadmin

نصب APC در سرور مجازی Directadmin

آموزش نحوه نصب APC در سرور مجازی Directadmin

شما میتوانید با استفاده از این مقاله نصب APC در سرور مجازی Directadmin را انجام دهید. برای انجام اینکار میتوانید از دستورات زیر استفاده کنید :

yum install autoconf
cd /usr/local/directadmin/custombuild
wget http://pecl.php.net/get/APC-3.1.13.tgz
tar xvzf APC-3.1.13.tgz
cd APC-3.1.13
/usr/local/bin/phpize
./configure –enable-apc –enable-apc-mmap –with-apxs –with-php-config=/usr/local/bin/php-config
make clean
make
make install

بعد از وارد کردن دستورات بالا مقدار های زیر را در داخل php.ini قرار دهید :

extension=apc.so
apc.enabled=1
apc.shm_size=128M
apc.ttl=7200
apc.user_ttl=7200
apc.enable_cli=1

 

اگر لازم بود آدرس نصب Extention را در مسیر extension_dir در php.ini قرار دهید