مشاوره رایگان :

نصب بسته های RPM,bin,sh خارج از لیست Repository

نصب بسته های RPM,bin,sh خارج از لیست Repository

آموزش نصب بسته های RPM,bin,sh خارج از لیست Repository

بسته های RPM اکثرا دارای اسم هایی مثل foo-1.0-1.i386.rpm هستند. بخش اول آن یعنی Foo اسم بسته و بخش دوم آن ورژن و سومین آن ( 1 ) release و قسمت آخر  معماری آن(i386 ) می باشد.  در Redhat family همینطور سرور مجازی centos نصب بسته های RPM,bin,sh خارج از لیست Repository با استفاد از دستورات زیر انجام میشود.

rpm –ivh foo-1.0-1.i386.rpm

اگر نصب آن با موفقیت انجام شد، علامت های # را مشاهده خواهید کرد. اگر که بسته از قبل نصب باشد پیامی با محتوای آن که بسته از قبل نصب شده را در ترمینال میبینید.

نحوه  نصب فایلهای.bin و.sh در کلیه نسخه های سرور مجازی لینوکس :

نصب فایل ها با پسوند bin و sh در لینوکس طی دو مرحله قابل اجرا می باشد:

1- تغییر دادن دایرکتوری به پوشه ای که فایل با پسوند bin یا sh در آن قرار دارد با استفاده از دستور cd و مسیر فایل وبعد از تبدیل سطح دسترسی فایل به سطح قابل اجرا، با استفاده از دستور زیر:

#cd /Path/to/file
#chmod +x file.bin

2-برای شروع Process نصب ازدستور زیر استفاده کنید :

/.#file.bin