مشاوره رایگان :

نحوه مشاهده فعالیت گذشته با دستور YUM در لینوکس

نحوه مشاهده فعالیت گذشته با دستور YUM در لینوکس

نحوه مشاهده فعالیت گذشته با دستور YUM در لینوکس

نحوه مشاهده فعالیت گذشته با دستور YUM در لینوکس :

شما میتوانید با استفاده از دستور YUM که دستوری پر کاربرد در سرور مجازی های لینوکس میباشد History و یا همان

تاریخ لینوکس را مشاهده کنید.

شما میتوانید با وارد کردن این دستور درخواست رویت فعالیت های گذشته را به طور کامنت به سرور مجازی لینوکس وارد کنید.

جوابی که به شما میدهد همانند جواب زیر خواهد بود.

در ابتدا توسط SSh وارد سرور مجازی لینوکسی خود شوید و دستور زیر را برای مشاهده فعالیت های گذشته وارد کنیید :

yum history

و یا میتوانید از دستور زیر هم برای مشاهده History ها استفاده کنید :

yum history list

شما بعد از وارد کردن یکی از دستورات بالا پاسخی با مضمون زیر دریافت میکنید :

[email protected] [~]# yum history

Loaded plugins: fastestmirror

ID | Login user | Date and time | Action(s) | Altered

9 | root | 2014-01-11 04:36 | Update | 1

8 | root | 2014-01-09 04:36 | Update | 2

7 | root | 2014-01-05 04:36 | Update | 1 P< 6 | root | 2014-01-03 19:45 | Install | 10 >< 5 | root | 2014-01-03 19:11 | Install | 3 >< 4 | root | 2014-01-03 18:50 | Install | 115 >< 3 | root | 2014-01-03 18:49 | Install | 53 >

2 | root | 2014-01-03 18:49 | Install | 1

1 | root | 2014-01-03 18:41 | I, U | 120 EE

history list

[email protected] [~]#