مشاوره رایگان :

فعال سازی NoVNC در پنل مدیریت virtualizor

فعال سازی NoVNC در پنل مدیریت virtualizor

آموزش فعال سازی NoVNC در پنل مدیریت virtualizor

شما میتوانید با استفاده از این مقاله ویژگی های noVNC را در Virtualizor فعال کنید.  NoVNC یک مرورگر میباشد که پایه و اساس آن از VNC Client است  که با استفاده کردن از HTML5 و WebSockets اجرا میشود و توانایی اجرا شدن روی سرور مجازی های  ssl و none-ssl را دارای میباشد. برای فعال سازی NoVNC در پنل مدیریت virtualizor فقط باید در قسمت master وارد شدن و تیک گزینه های مورد نیاز برای noVNC را فعال کنید.

برای فعال کردن آن میتوانید از دستور زیر استفاده کنید :

Virtualizor Admin Panel -> Configuration -> General Settings

Enable NoVNC : این ویژگی NoVNC را برای کلیه کلاستر شما فعال می کند.
Master Proxy Only : پیشنهاد میشود برای هنگامی که Master دارای منبع است. سرویس Websocketss فقط روی سرور مجازی Master اجرا خواهد شد.
Use Server Hostname : اگر شما یک دامنه معتبر را برای سرور مجازی Master/Slavee خود نشان کرده اید باید این مورد را فعال کنید. اگر این مورد انتخاب شده نباشد آدرس های IP برای متصل شدن به Websocket مورد استفاده قرار خواهند گرفت.