مشاوره رایگان :

فعال سازی ایمیل هشدار برای port scan و login faild در CSF

ایمیل هشدار برای port scan و login faild در CSF

آموزش فعال سازی ایمیل هشدار برای port scan و login faild در CSF

در تنظیمات فایروال CSF طیف بسیاری در فایل های پیکربندی وجود دارد. درباره فعال سازی ایمیل هشدار برای port scan و login faild در CSF باید گف که ایمیل های از پیش تعریف شده برای موارد متفوات در مسیر زیر موجود میباشد مثل اسکن کردن پورت به صورت زیر با استفاده از این روش شما سرور مجازی امنی خواهید داشت  :

/usr/local/csf/tpl/

برای فعال کردن این هشدار Login Failur از روش Email میبایست در فایل  csf.conf مقدار زیر را تنظیم کنید.

LF_EMAIL_ALERT = 1

برای فعال کردن هشدار Port Scanning بوسیله ایمیل میبایست در فایل csf.conf مقدار زیر را تنظیم کنید :

PS_EMAIL_ALERT = 1